Ryuijie, Kanchi #20, 2006

Ryuijie, Kanchi #20, 2006